Sportklub Werndorf : SV SMB Pachern KMI
Freitag, 07. Oktober 2022 19:00 Uhr
SV Gratwein-Strassengel : SV SMB Pachern KM II
Samstag, 08. Oktober 2022 17:00 Uhr
SV SMB Pachern KMI : SV Tillmitsch
Freitag, 14. Oktober 2022 19:00 Uhr
SV Strass : SV SMB Pachern KMI
Freitag, 21. Oktober 2022 19:00 Uhr
SV SMB Pachern KMI : SV Gössendorf
Freitag, 28. Oktober 2022 19:00 Uhr
Unsere Sponsoren & Partner